top of page

BLI MEDLEM (Steg 1): Medlemsvilkår Rent Senter

TRIMERIET VENNESLA AS har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentre. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

Som medlem av TRIMERIET VENNESLA AS tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir TRIMERIET VENNESLA AS rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid

kan finnes på www.rentsenter.no

TRIMERIET VENNESLA AS har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

Dersom jeg ikke signerer erklæringen anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale og TRIMERIET VENNESLA AS har anledning

til å heve treningsavtalen.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på TRIMERIET VENNESLA AS kan bli politianmeldt.

Sjekk flere vilkår undernyttig informasjon!

bottom of page